2019 Pwntiau Ffurflen gais ar gyfer derbyn cerdyn aelodaeth teyrngarwch

Cwblhewch y ffurfen gais isod er mwyn derbyn cerdyn aelodaeth teyrngarwch. Byddwch yn derbyn cerdyn teyrngarwch  ac yn dod yn aelod o’n rhaglen teyngarwch i’r Bachgen Du a bydd hynny yn eich galluogi i fanteisio ar brisiau gostyngol ayb pethau rhad ac am ddim, cynigion arbennig a rhoddion.   Noder na ellir defnyddio’r cerdyn ar gyfnodau prysur iawn h.y. Nosweithiau Gwener/Sadwrn na gwyliau Banc ar ôl  18.00 awr . Mae angen meysydd wedi eu marcio *.
 

* indicates required